Usługi

PROJEKTY KONCEPCYJNE ANALIZY ZABUDOWY WIZUALIZACJE

Projektujemy wyjątkową architekturę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Wszystkie projekty są dla nas tematami nad którymi pracujemy z pasją realizując marzenia klientów. W ramach projektowania koncepcji wykonujemy:

– analizę lokalizacji w terenie oraz w aspekcie przepisów zapisanych w decyzji o warunkach zabudowy lub w uchwale miejscowego planu przestrzennego
– opracowania koncepcyjne (plan zagospodarowania terenu, rzuty budynku, elewacje, przekroje, zestawienia powierzchni)
– wykonanie realistycznych wizualizacji budynku czy obszaru opracowania
– wystąpienie w imieniu Inwestora z wnioskiem o decyzje o warunkach zabudowy i warunki przyłączenia u poszczególnych gestorów sieci

PROJEKTY BUDOWLANE
WIELOBRANŻOWE

Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu naszych architektów i inżynierów gwarantujemy bardzo wysoką jakość usług projektowych, terminowość zachowując konkurencyjną cenę projektu. Pilotujemy dokumentację projektu budowlanego w urzędach do momentu uzyskania prawomocnych decyzji. Wykonujemy pełen zakres usług projektowych, w tym w zależności od potrzeb:

– opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego wraz z koordynacją
branż (na życzenie – projekt wykonawczy)
– doradztwo w zakresie przepisów i norm, doboru materiałów i konstrukcji budowlanych
– oferujemy opiniowanie rzeczoznawcze projektów i rozwiązań, doradztwo w zakresie ppoż, bhp, san-hig
– wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie badan geologicznych

PROJEKTY WYKONAWCZE
NADZORY NA BUDOWIE

Projekt wykonawczy przy realizacji średnich i dużych inwestycji jest elementem niezbędnym do przeprowadzenia prawidłowo procesu budowy inwestycji. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania projektu wielobranżowego wraz z jego ewentualnym nadzorem.
Zakres projektu wykonawczego to między innymi:

– doradztwo w zakresie przepisów i norm, doboru konstrukcji i materiałów budowlanych
– zestaw detali architektonicznych i konstrukcyjnych
– szczegółowe dokumentacje projektowe wszystkich branż

ARANŻACE I PROJEKTY WNĘTRZ

Bazując na zdobytym doświadczeniu oferujemy wykonanie projektów wnętrz prywatnych,
budynków biurowych, handlowych i usługowych. W oparciu o wytyczne klienta, linie
kolorystyczną marki czy firmy, opracowujemy aranżację wnętrza, dbając o ergonomię
wraz z wyborem materiałów wykończeniowych i kolorystyki. Profesjonalnie wykonane
wizualizacje pozwalają na dokonanie wyborów przed realizacją budowy.
W ramach oferty projektu wnętrza oferujemy między innymi:

– projekt aranżacji wnętrza wraz z realistycznymi wizualizacjami
– szczegółowe rzuty, kłady poszczególnych ścian i rozwiązania funkcjonalne wnętrza
– rzut z rozmieszczeniem instalacji elektrycznej nisko i wysoko prądowej, oświetleniowej
– rzut z lokalizacją podejść wodno-kanalizacyjnych, c.o., rozmieszczeniem wentylacji
– rzuty sufitów podwieszanych
– indywidualne projekty mebli, balustrad i przeszkleń
– szczegółowy spis wyboru materiałów, tkanin, tapet i kolorystyki wraz z podaniem ich powierzchni czy ilości

KOSZTORYSY INWESTORSKIE
PRZEDMIARY ROBÓT

Oferujemy wykonanie profesjonalnych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
na podstawie dokumentacji wykonawczej.
Jest możliwe wykonanie przybliżonego kosztorysu na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej na podstawie wskaźników cenowych.

DOKUMENTACJE PRZETARGOWE

Przy realizacji dużych inwestycji i planowanym wyborze generalnego wykonawcy niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami robót
i kosztorysami. Nasze biuro architektoniczne na podstawie projektów wykonawczych przygotuje profesjonalne zestawienie wszystkich wymaganych dokumentacji tak aby potencjalny
wykonawca mógł przedstawić ofertę na prace wykonawcze dotyczącej realizacji inwestycji.
Napisz do nas